Servizos de Desenvolvemento Rural


- Creación de proxectos:

 • Elaboración de Guías, planos, folletos
 • Deseño de rutas
 • Elaboración de folletos promocionais
 • Estudos, catálogos e inventarios
 • Interpretación do patrimonio
 • Sinalizacións turísticas e patrimoniais

- Formación:

 • Educación e comunicación ambiental
 • Formación e actividades con Asociacións
 • Formación agrogandeira
 • Organización de eventos, congresos, exposicións,...

- I+D+I:

 • Participación en proxectos de investi­gación
 • Producións alternativas e complementarias
 • Expropiacións


prev next

- Xestión de Asociacións, Montes Veciñais e outros entes asociativos do medio rural

- Deseño e posta en marcha de novas actividades vinculadas ao Medio Rural