Servizos de Desenvolvemento Rural


- Creación de proxectos:

 • Elaboración de Guías, planos, folletos.
 • Deseño de rutas e elaboración de folletos promocionais.
 • Estudos, catálogos e inventarios.
 • Interpretación do patrimonio.
 • Sinalizacións turísticas e patrimoniais.

- Formación:

 • Educación e comunicación ambiental.
 • Formación e actividades con Asociacións
 • Formación agrogandeira.
 • Organización de eventos, congresos, exposicións,...

- I+D+I:

 • Participación en proxectos de investi­gación.
 • Producións alternativas e complementarias.
 • Expropiacións

- Xestión de Asociacións, Montes Veciñais e outros entes asociativos do medio rural:

- Deseño e posta en marcha de novas actividades vinculadas ao Medio Rural