Servizos de enxeñería


- Proxectos técnicos e direccións de obra:

 • Naves gandeiras e agroindustriais
 • Almacéns, alpendres, talleres
 • Licenzas de actividade e legalizacións
 • Paisaxismo e xardíns, áreas recreativas, paseos fluviais,…
 • Puntos limpos, EDAR, parques infantís, biosaludables,…

- Topografía:

 • Medición de parcelas
 • Segregacións e agregacións 
 • Reparcelamentos
 • Deslindes e amolloamentos
 • Concentración parcelaria

- Consultoría:

 • Valoracións, taxacións, informes periciais
 • Estudos, informes, memorias, certificacións
 • Deseño e posta en marcha de novas actividades vinculadas ao medio rural
 • Contratos, escritos, instancias,…

- Xestión:

 • Herdanzas e cadernos particionais
 • Catastro 
 • Rexistro da Propiedade
 • Expropiacións
 • Subvencións (da solicitude á xustificación)