Servizos de enxeñería


- Proxectos técnicos e direccións de obra:

 • Naves gandeiras e agroindustriais
 • Almacéns, alpendres, talleres
 • Licenzas de actividade e lagalizacións
 • Paisaxismo e xardíns, paisaxismo, áreas recreativas, paseos fluviais,…
 • Puntos limpos, EDAR, Parques infantís, biosaludables,…

- Topografía:

 • Medición de parcelas, segregacións e agregacións, reparcelamentos.
 • Deslindes e amolloamentos.
 • Concentración parcelaria

- Consultoría:

 • Valoracións, taxacións, informes periciais.
 • Estudos, informes, memorias, certificacións
 • Deseño e posta en marcha de novas actividades vinculadas ao medio rural
 • Contratos, escritos, instancias,…

- Xestión:

 • Herdanzas e cadernos particionais
 • Catastro e rexistro da propiedade
 • Expropiacións
 • Subvencións (da solicitude á xustificación)