Servizos de Gandería


- Entidade recoñecida pola Consellería do Medio Rural no Servizo de Aconsellamento e Xestión (EAX_09_049)

- Entidade autorizada para a tramitación da Solicitude Unificada da PAC.

- Xestión do Caderno de Campo do CES.

- Xestión técnico – económica.

- Solicitude e xustificación doutras subvencións.

- Asesoramento na produción de forraxes (millo/herba/praderías).

- Xestión integral de explotacións agrogandeiras.

- Agricultura e gandería ecolóxica.