Servizos de Gandería


- Entidade recoñecida pola Consellería do Medio Rural no Servizo de Aconsellamento e Xestión (EAX_09_049)

- Entidade autorizada para a tramitación da Solicitude Unificada da PAC

- Xestión do Caderno de Campo do CES

- Xestión técnico – económica

- Solicitude e xustificación doutras subvencións

- Asesoramento na produción de forraxes (millo/herba/praderías) 

- Xestión integral de explotacións agrogandeiras

- Agricultura e gandería ecolóxica

prev next